REACH a Produkty FIBARO

Od dnia 1 czerwca 2007 weszło w życie rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Rozporządzenie to obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej a jego celem jest klasyfikacja i identyfikacja wszystkich chemikaliów stosowanych w przemyśle oraz ocena skutków ich działania.

Rozporządzenie, które nakłada określone obowiązki, obejmuje swoim zakresem zarówno producentów, importerów jak i dalszych użytkowników substancji chemicznej. Fibar Group S.A. nie jest producentem substancji chemicznych i nie ma obowiązku ich rejestrowania.

Fibar Group S.A. świadomy odpowiedzialności wynikającej z rozporządzenia REACH, śledzi wszystkie aktualizacje wymagań oraz listy kandydackiej i na bieżąco aktualizuje informacje o zakupywanych komponentach czy substancjach. Produkty FIBARO oferowane na rynku zawierają w załączonej do urządzenia instrukcji obsługi informacje o ewentualnej obecności substancji SVHC i miejscu jej występowania. Zawsze aktualna instrukcja obsługi danego produktu dostępna jest również na stronie manuals.fibaro.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań Fibar Group S.A. służy informacją pod adresem mailowym reach@fibargroup.com.