Naše mise

Chceme se stát předními dodavateli technických řešení stavební automatiky na světových trzích.

Klíčové hodnoty

Abychom dokázali přeměnit naši vizi ve skutečnost, dbáme na tyto klíčové hodnoty:

Odvaha

Komplementarita

Otevřenost

Kreativita

Odvaha

Ve FIBARO slepě neimitujeme aktuálně vládnoucí trendy. My jsme vždy před nimi a celou dobu vytváříme nové. Nenapodobujeme konkurenci. Nekopírujeme cizí nápady. S ohledem na aktuální, ale i budoucí očekávání našich zákazníků, máme chuť a odvahu vytvářet nové standardy a nově definovat staré pojmy. Stanovme si strategické cíle a zavádíme do praxe odvážné vize inteligentního a přátelského DOMU FIBARO, založeného na komplementaritě systému podporovaného rozvinutou sítí profesionálních montážních firem.

Komplementarita

Naše výrobky tvoří vzájemně se doplňující systém a síť spojení poskytující všem členům domácnosti pocit jistoty, kontroly a bezpečí. Komplexní systém FIBARO splňuje osm základních potřeb zákazníků v rozsahu: osvětlení, brány a rolety, klimatizace/HVAC, safety, security, multimédia, zahrada, nálada a dojmy. Komplementarita systému odráží rovněž náš přístup k vlastní organizaci, která pracuje jako dobře načasovaný mechanismus založený na ucelené součinnosti jeho jednotlivých částí.

Otevřenost

Naše výrobky se snadno instalují a mají velmi přátelské rozhraní uživatele, stejně jako přátelská a otevřená na různé vlivy je naše společnost FIBARO. Vědomě tvoříme konzistentní image firmy, která je zodpovědná, stará se o své zákazníky a zaměstnance a vytváří ta nejlepší řešení. Po vstupu do soukromí domova našich zákazníků zajistíme bezpečí jejich údajů prostřednictvím šifrované komunikace a zároveň pocit jistoty. Naším zaměstnancům dáváme příležitost rozvoje a realizace jejich profesních ambicí a zajišťujeme přátelské a tvůrčí prostředí, díky čemu zvyšujeme kompetence celé organizace.

Kreativita

Při tvoření koncepce inteligentní domácnosti vytváříme systém vzájemně propojených zařízení, které umožní správu celého prostoru domu pomocí jednoho tlačítka, gesta nebo slova. Naše vizionářská zařízení mají moderní design, díky čemu se v domácnostech našich zákazníků nacházejí výrobky, které jsou zároveň funkčními uměleckými díly. Modularita a komplementarita systému FIBARO uvolňuje v našich zákaznících kreativní přístup, což jim umožňuje flexibilně spojovat a programovat jeho prvky a zároveň samostatně tvořit vlastní, personalizované zázemí každodenního života. Tímto způsobem FIBARO redefinuje pojem domácnost. Při změně snů ve skutečnost tvoříme inteligentní dům FIBARO.

Vize

Chceme se stát předními dodavateli technických řešení stavební automatiky na světových trzích.