Universal Sensor

Universal Sensor

Universal Sensor

Universal Sensorn är en trådlös modul som gör det möjligt att förbättra funktionen hos en annan analog sensor. Via en binär utgång gör den det möjligt att kommunicera trådlöst med Z-wave nätverket och FIBARO systemet. Dessutom gör modulen det möjligt att kommunicera mellan systemet och de två binära sensorerna eller fyra DS18B20 temperatursensorer. Sensorns huvudfunktion är att integrera FIBARO systemet i ett redan existerande tråd eller trådlöst larmsystem.

  • Trådlös anslutning Trådlös
    anslutning
  • Stöder upp till 4 temperatur sensorer Stöder upp till 4 temperatur sensorer
  • Stöder upp till 2 binära sensorer Stöder upp till 2 binära sensorer
Undersidan till denna produkt är under arbete. Fullständig version kommer att finnas tillgänglig inom kort.