Έξυπνος αισθητήρας

Έξυπνος αισθητήρας

Έξυπνος αισθητήρας

Ο Γενικός Δυαδικός Αισθητήρας είναι μια ασύρματη μονάδα που καθιστά δυνατή τη βελτίωση της λειτουργικότητας οποιουδήποτε αισθητήρα με δυαδική έξοδο επιτρέποντάς του να επικοινωνεί με το ασύρματο δίκτυο Z-Wave και το σύστημα FIBARO. Επιπλέον, η μονάδα επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του συστήματος και των δύο δυαδικών αισθητήρων ή τεσσάρων αισθητήρων θερμοκρασίας DS18B20. Η κύρια λειτουργία του αισθητήρα είναι η ενσωμάτωση του ασύρματου συστήματος FIBARO με τα υπάρχοντα ενσύρματα και ασύρματα συστήματα συναγερμού και μέτρησης. Ως στοιχείο του συστήματος ασφαλείας, η συσκευή είναι διαφανής σε παραμετρικές γραμμές συναγερμού.

  • Ασύρματη σύνδεση Ασύρματη
    σύνδεση
  • Υποστήριξη έως 4 αισθητήρων θερμοκρασίας Υποστήριξη έως 4
    αισθητήρων θερμοκρασίας
  • Υποστήριξη έως 2 δυαδικών αισθητήρων Υποστήριξη έως 2
    δυαδικών αισθητήρων
Η υποσελίδα αυτού του προϊόντος βρίσκεται υπό κατασκευή. Η πλήρης παρουσίαση θα είναι σύντομα διαθέσιμη.