Ochrana toho co je nejcennější

Read more...

V situacích ohrožení myslíme především na naše nejbližší, na to, zda jsou v bezpečí. Nedovolte, aby vás nepokoj o zdraví vaší rodiny a starost o majetek doprovázely každý den. Díky zařízením FIBARO máte jistotu, že držíte ruku na pulzu, protože váš dům okamžitě zareaguje na nebezpečnou situaci.

Bezpečnost nade vše

Safety above all

Bezpečnost nade vše

  • Majetek a blízcí zahrnutí péči.
  • Předvídání ohrožení.

Náhled

Always available video survaillance preview.

Náhled

  • Automatická reakce domu na ohrožení.
  • Záznam z monitoringu.

Sekundární úspory

Background savings

Sekundární úspory

  • Minimalizování následku poruchy.
  • Nižší pojistné.

Poznejte možnosti

Fire nipped in the bud

Požár zlikvidovaný v zárodku


V obavě před popáleninami a požárem jsme velmi opatrní v kuchyni a při vykonávání domácích činností jako např. žehlení, zejména v přítomnosti dětí. Během každodenního shonu se toho doma hodně děje. Stačí na chvilku spustit z očí sporák při horlivém telefonním hovoru, nebo nechat zapnutou žehličku, protože právě někdo zvoní u dveří a… Když Smoke Sensor detekuje dým, ihned vás upozorní na ohrožení, abyste mohli neodkladně zavolat hasiče, dokud ještě nebude pozdě.

Fire nipped in the bud
Fire nipped in the bud
Flooding is impossible

Zaplavení je nemožné


Nemáme ve zvyku kontrolovat stav ventilů radiátorů nebo spojovacích hadiček pod dřezem, a prohlídku pračky necháme udělat teprve, až se začíná selhávat. Takový přístup nás neochrání před poruchou a zaplavením, zatímco Flood Sensor umístěný v citlivých místech nás ochrání před jeho následky. Čidlo zaplavení detekováním vody v nežádoucích místech pošle signál do elektroventilu, aby zastavil přítok vody, což dovolí minimalizovat následky úniku.

Flooding is impossible
Flooding is impossible
Protection against invisible danger

Ochrana před neviditelným ohrožením


Nejvíce se bojíme toho, co není vidět, protože tváří v tvář neviditelnému nebezpečí jsme bezbranní. Technologie nám poskytuje nástroje, které nejenom detekují ohrožení, ale rovněž správným způsobem na ně zareagují. CO senzor detekcí zplodin, čili oxidu uhelnatého, vás upozorní na jeho nebezpečně vysokou koncentraci v ovzduší, a současně otevře okna a spustí ventilaci. Máte všechno pod kontrolou.

Protection against invisible danger
Protection against invisible danger
Keep an Eye on Little One

Malé dítě vždy pod dohledem


Malé dítě potřebují hodně spánku a vhodné pro podmínky pro něj. O tom, že malé dítě sladce spí, dokonce když se právě pohnulo, se přesvědčte kontrolou v aplikaci na telefonu sledování z kamery, která se nachází v jeho pokoji. Postarejte se o kvalitu vzduchu v ložnici dítěte, monitorujte zda je čistý a zdravý, aby se v případě potřeby zapnula čistička nebo zvlhčovač vzduchu.

Keep an Eye on Little One
Keep an Eye on Little One
Immediate failure detection

Okamžité detekování závad


Elektrická zařízení, která nefungují správně, mohou vést ke zkratu v elektrické instalaci, a dokonce k požáru. Použitím inteligentní zástrčky Wall Plug, dálkově zapnete a vypnete zařízení, zkontrolujete jaká je spotřeba energie, ale rovněž budete upozornění na jeho nesprávnou práci. Díky tomu budete moci ihned reagovat, a odpojit zařízení z proudu.

Immediate failure detection
Immediate failure detection