Smart Implant

Specifikace zařízení


Rozměry

Smart Implant sizes
Délka
29 mm
Šířka
18 mm
Výška
13 mm

Napájení a montáž

Napětí napájení zařízení
9-30V DC
Pracovní teplota
0-40°C

Použití

Vstupy
2 vstupy 0-10V analogové nebo binární
1 řadový vstup 1-Wire (včetně senzorů DHT22 nebo DS18B20)
Výstupy
2 bez potenciálu (pro ovládání vnějšími systémy)
Podporované digitální čidla
6 DS18B20 nebo 1 DHT22
Maximální intenzita na výstupu
150mA
Maximální napětí na výstupu
30V DC / 20V AC
Rozsah měření zabudovaného čidla teploty
-55°C – 126°C

Komunikace

Radiový protokol
Z-Wave (chip řady 500)
Vysílací výkon
EIRP max. 7dBm
Radiová frekvence
868.4 nebo 869.8 MHz EU
908.4, 908.42 nebo 916 MHz US
921.4 nebo 919.8 MHz ANZ
869.0 MHz RU
Dosah
do 50 m na otevřeném prostranství
do 30 m v budovách (v závislosti na stavebních materiálech, uspořádání a konstrukci budovy a terénu)