Έξυπνες συσκευές

Έξυπνες πρίζες Outlet E

Walli Outlet type E

FGWOE-011

Λεπτομέρειες
Έξυπνες πρίζες Outlet F

Walli Outlet type F

FGWOF-011

Λεπτομέρειες
Έξυπνες πρίζες Switch

Walli Switch

FGWDSEU-221

Λεπτομέρειες
Έξυπνες πρίζες

Walli Roller Shutter

FGWREU-111

Λεπτομέρειες
Έξυπνες πρίζες

Walli Dimmer

FGWDEU-111

Λεπτομέρειες
Έξυπνες πρίζες

Walli Controller*

Τυπικές συσκευές

Έξυπνες πρίζες Outlet E

Walli N Outlet type E

FGWSONE-011

Λεπτομέρειες
Έξυπνες πρίζες Outlet F

Walli N Outlet type F

FGWSONF-011

Λεπτομέρειες
TV-SAT Outlet

Walii N TV-SAT Outlet

FGWTFEU-021

Λεπτομέρειες
Ethernet Outlet

Walli N Ethernet Oulet

FGWEEU-021

Λεπτομέρειες
USB Outlet

Walli N USB Outlet

FGWU-021

Λεπτομέρειες

Αξεσουάρ

Switch Unit

Μονάδα διακόπτη Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

Dimmer Unit

Μονάδα Dimmer

FG-WDEU111-AS-8001

Roller Shutter Unit

Μονάδα Roller Shutter

FG-WREU111-AS-8001

Ramka montażowa Fibaro/Gira55

Πλαίσιο τοποθέτησης FIBARO/Gira55

FG-Wx-AS-4001

Ramka montażowa Schneider

Mouting frame Schneider

FG-Wx-AS-4003

Ramka montażowa Legrand

Πλαίσιο τοποθέτησης Legrand

FG-Wx-AS-4002

Ramka ozdobna pojedyncza

Μονό πλαίσιο

FG-Wx-PP-0001

Ramka ozdobna podwójna

Διπλό πλαίσιο

FG-Wx-PP-0003

Ramka ozdobna potrójna

Τριπλό πλαίσιο

FG-Wx-PP-0004

Przycisk Włącznika

Κουμπί διακόπτη με φωτεινό οδηγό

FG-WDSEU221-AS-8100

Adapter przycisku Legrand/Gira

Προσαρμογέας κουμπιού Legrand/Gira

FG-WDSEU221-PP-0007

*available soon