Dotacje UE

Dotacje UE - inteligentny dom

INTELIGENTNY ROZWÓJ

FIBAR GROUP S.A. informuje o realizacji projektów pn.:

„Kompleksowa ochrona własności przemysłowej wybranych produktów firmy Fibar Group Spółka Akcyjna”

Projekt polega na przeprowadzeniu procesu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej dla wybranych produktów (Fibaro KeyFob i Fibaro Wall Controller) na obszarze Unii Europejskiej i USA.

Całkowita wartość projektu – 361 750,24 zł
Kwota dofinansowania z UE – 179 725,12 zł

„Wzrost konkurencyjności Fibar Group SA poprzez rozwój działalności eksportowej”

- umocnienie pozycji Wnioskodawcy oraz marki Fibaro na rynkach zagranicznych,
- zwiększenie przychodów z eksportu,
- pozyskanie nowych odbiorców i nowych rynków zbytu,
- poprawę wskaźników ekonomicznych Wnioskodawcy,

Całkowita wartość projektu – 2 175 483,20 zł
Kwota dofinansowania z UE – 500 000,00 zł

inteligentny dom - Dotacje UE

PROGRAM REGIONALNY

FIBAR GROUP S.A. informuje o realizacji projektu pn.:

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Fibar Group SA wraz z realizacją projektu badawczo-rozwojowego”

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jego wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę. Projekt przewiduje również zatrudnienie personelu badawczego oraz realizację prac B+R, mających na celu opracowanie nowego produktu. Efektem realizacji projektu będzie podniesienie innowacyjności Fibar Group SA.

Całkowita wartość projektu – 24 134 969,80 zł
Kwota dofinansowania z UE – 3 979 084,14 zł

inteligentne urządzenia

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 27 wzorów przemysłowych przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach jednego zgłoszenia zbiorowego dotyczącego wzorów przemysłowych Beneficjent chce uzyskać ochronę wspólnotową na 27 wzorów przemysłowych. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.01.2014 – 31.03.2014.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na inteligentny dom

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach jednego zgłoszenia zbiorowego dotyczącego wzorów przemysłowych Beneficjent chce uzyskać ochronę wspólnotową na 80 wzorów przemysłowych. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.01.2014 – 31.03.2014.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na technologię

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie wniosku na wzór przemysłowy (design patent) w USA i UE (wzór wspólnotowy)
dla urządzenia HOME CENTER LITE (HCL) przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach zgłoszenia Beneficjent chce uzyskać ochronę na rynku amerykańskim (USA) design patent oraz na terenie całej Unii Europejskiej (wzór wspólnotowy) na urządzenie zarządzające systemem FIBARO - HOME CENTER LITE. Projekt jest realizowany w okresie 07.08.2013 – 31.12.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

inteligentne domy fibaro

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie wniosku na wzór przemysłowy (design patent) w USA i UE (wzór wspólnotowy)
dla urządzenia FLOOD SENSOR (FS) przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach zgłoszenia Beneficjent chce uzyskać ochronę na rynku amerykańskim (USA) design patent oraz na terenie całej Unii Europejskiej (wzór wspólnotowy) na urządzenie będące czujnikiem zalania FIBARO - FLOOD SENSOR. Projekt jest realizowany w okresie 07.08.2013 – 31.12.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dofinansowanie na inteligentny dom

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie wniosku na wzór przemysłowy (design patent) w USA (wzór wspólnotowy)
dla urządzenia DOOR/WINDOW SENSOR (D/WS) przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach zgłoszenia Beneficjent chce uzyskać ochronę na rynku amerykańskim (USA) design patent na urządzenie - DOOR/ WINDOW SENSOR. Projekt jest realizowany w okresie 07.08.2013 – 31.12.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

innowacje w domu

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie wniosku na patent użytkowy (utility patent) w USA dla
oprogramowania urządzenia HOME CENTER LITE (HCL) przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach zgłoszenia Beneficjent chce uzyskać ochronę na rynku amerykańskim (USA) patent użytkowy (utility patent) na urządzenie - HOME CENTER LITE. Projekt jest realizowany w okresie 07.08.2013 – 31.12.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

bezprzewodowe urządzenia iot

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie wniosku na patent użytkowy (utility patent) w USA dla
hardware urządzenia HOME CENTER LITE (HCL) przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach zgłoszenia Beneficjent chce uzyskać ochronę na rynku amerykańskim (USA) patent użytkowy (utility patent) na oprogramowanie urządzenia - HOME CENTER LITE. Projekt jest realizowany w okresie 07.08.2013 – 31.12.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

świat iot

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Zgłoszenie wniosku na patent użytkowy (utility patent) w USA dla
hardware urządzenia FLOOD SENSOR przez Fibar Group Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4.1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach zgłoszenia Beneficjent chce uzyskać ochronę na rynku amerykańskim (USA) patent użytkowy (utility patent) na urządzenie - FLOOD SENSOR. Projekt jest realizowany w okresie 07.08.2013 – 31.12.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

inteligentne budownictwo

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Wzrost konkurencyjności firmy Fibar Group S.A.
poprzez udział w branżowym programie promocyjnym”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.2

Przedmiotem niniejszego projektu jest promowanie urządzeń wchodzących w skład systemu inteligentnego domu FIBARO za pośrednictwem poszczególnych działań promocyjnych, które wpisują się znakomicie w strategię eksportową Fibar Group S.A. W ramach projektu Beneficjent będzie uczestniczył w 14-tu działaniach promocyjnych, w skład których wchodzą targi zagraniczne i krajowe, misje gospodarcze oraz seminaria. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 26.04.2012 – 30.04.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

sensory iot

DOTACJE NA INNOWACJE

FIBAR GROUP S.A. realizuje projekt pn.
„Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B obsługującego procesy
biznesowe realizowane z partnerami w zakresie sprzedaży oraz dostaw”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

Zaplanowany do realizacji projekt ma na celu znaczące usprawnienie i zautomatyzowanie obsługi procesów biznesowych realizowanych z partnerami biznesowymi. W efekcie powstanie docelowy, kompleksowy system informatyczny klasy B2B usprawniający zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne procesy biznesowe Wnioskodawcy i znacząco przyczyniający się do wysokiej efektywności ekonomicznej działalności gospodarczej prowadzonej przez Fibar Group. Planowane do wykorzystania rozwiązania informatyczne doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych z partnerami procesów biznesowych, znaczącego przyspieszenia przekazywanych sobie wzajemnie informacji i dokumentów, a także wyeliminowania błędnych decyzji podejmowanych w sytuacji gdy brak jest dostatecznych informacji w zakresie potrzeb surowcowych i możliwości produkcyjnych Wnioskodawcy. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego